Vận Chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam

Tôi đồng ý với hợp đồng và điều khoản của ORERMY phía sau invoice này 

I. NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG 

Tuân thủ các quy định của ODM và của pháp luật về các mặt hàng cấm gửi, gửi có điều kiện đối với hàng hóa. Bồi thường thiệt hại cho ODM nếu thiệt hại do khách hàng gửi hàng cấm quy định của pháp luật. 

II. MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

1. Bảo hiểm cơ bản 

– ODM  sẽ đền bù 70% giá trị hàng hóa bị mất, tối đa $1000 1 kiện hàng, tôi đa $200 1 tracking hoặc 1 món hàng nếu mặt hàng đó là mặt hàng có phụ thu. 

– ODM sẽ đền bù 50% giá trị hàng hóa bị mất, tối đa $1000 1 kiện hàng, tối đa $200 1 tracking hoặc 1 món hàng nếu là mặt hàng thường. 

2. Bảo hiểm toàn phần 

– Bảo hiểm toàn phần 5% giá trị khách hàng khai báo, đền bù 100% – Thời gian xử lý 5 – 7 ngày. 

3. Lưu ý 

– Đền bù $8/1kg nếu trường hợp khách hàng không cung cấp được invoice hoặc không chứng minh được mặt hàng trong tracking 

– Đối với trường hợp invoice mua bằng thẻ bắt buộc phải cung cấp hình thẻ chụp che 8 số đầu có 4 số cuối trùng với invoice và cung cấp ID chủ thẻ, không đền bù nếu trường hợp khách hàng không chứng minh được nguồn gốc thẻ, thẻ ăn cắp 

  • Trường hợp bị hư hỏng, mất mát một phần: Bồi thường = tỷ lệ % đã mất, hư hỏng * mức giá trị của hàng hóa theo Invoice kèm theo hàng. 
  • Đối với hàng dễ vỡ, dễ móp méo như đồ gốm sứ, thủy tinh, vỏ nhôm, hộp đồ chơi, hộp giấy…công ty bồi thường 100% giá trị nếu mất mát hoặc bị thất lạc nhưng không chịu trách nhiệm bồi thường hàng bị vỡ hoặc móp méo. 

III. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI  

1. ODM sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp bên B cung cấp sai địa chỉ, số điện thoại thông tin người nhận. 

2. Hàng hóa đã được phát đúng thoả thuận trong hợp đồng và quy định. 

3. Hàng gửi là các hàng hoá dễ vỡ như: Chai sành, lọ thuỷ tinh. 

4. Hàng gửi bị hư hại, mất mát do lỗi của khách hàng về quy cách đóng hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, yếu tố thời tiết tác động. 

5. Hàng hoá do nhà cung cấp gửi thiếu số lượng so với hoá đơn, gửi sai loại mặt hàng so với hoá đơn, hoặc gửi các mặt hàng không đúng chất lượng theo đơn hàng và hoá đơn thực tế mua hàng. 

6. Các thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thực hiện được do việc mất mát, hư hỏng, phát chậm bưu gửi gây ra. 

7. Khách hàng không có chứng từ xác nhận việc gửi hàng hóa. 

8. Các trường hợp bất khả kháng như: động đất, bão lụt, chiến tranh, bạo loạn. 9. Khiếu nại quá hai tháng kể từ ngày gửi và quá 3 ngày từ ngày nhận được hàng. 

10. Miễn trừ trách nhiệm khi khách hàng đã ký xác nhận nhận đủ hàng hóa. 

11. ODM chỉ giữ hàng của khách tại kho ODM Việt Nam trong vòng 15 ngày từ ngày hàng về kho Việt Nam, sau 15 ngày nếu ODM không liêc lạc được người nhận hoặc khách hàng không đến lấy hàng sẽ tính phí 20.000 VNĐ/1 ngày với kiện hàng dưới 5kg, mỗi 5kg tiếp theo cộng thêm 10.000 VNĐ/ 1 ngày. Sau 2 tháng nếu khách vẫn không đến nhận hàng hàng sẽ được đem đi tiêu hủy.